Pociągający blog z interesującymi artykułami.

VSM Training Kit Manufacturing

0
Posted in Bez kategorii By admin

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w sposobach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym zakładzie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszystkich czynności podejmowanych podczas produkcji, a równocześnie zupełnie niepotrzebnych. lean Najważniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest zatem zminimalizowanie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i używanych materiałów. Zastosowanie metod lean management stwarza możliwość zdobycia takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w zakładzie z reguły poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia rozwiązania z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to sprawność dokonania weryfikacji, które elementy procesów są niepotrzebne dla firmy.